Dopamine is cool stuff

Dopamine is cool stuff zegt Dr. Von Stieff in het volgende filmpje. Dopamine is noodzakelijk om je goed te voelen. Dit kan door het ervaren van leuke dingen zodat er een toename is van dopamine. Dopamine toename kan ook gerealiseerd worden door gebruik van drugs of alcohol. Teveel van dopamine zorgt voor hallucinaties of psychoses. Olanzapine kan de domapine afremmen.

Epigenetica

Voorjaar 2016 was ik bij een bijeenkomst van de VMDB in Utrecht. Ik was getriggerd door de lezing van Marco Boks. Hij is psychiater aan de UMC Utrecht. Daarnaast is hij onderzoeker op diverse gebieden waaronder ook bipolaire aandoeningen.

Epigenetica is een aandoening veroorzaakt door je omgeving. Twee voorbeelden. Eén: een Nederlands stel adopteert een baby uit het buitenland. De baby groeit goed en aangenaam op tot een kind en nog later tot een volwassene. Na verloop van tijd, zeg 40 plus, komt een erfelijke ziekte na boven dat niet voorkomt bij zijn natuurlijke ouders en wel bij zijn pleegouders.

Twee: Dhr. Boks gaf het voorbeeld van een ex-Afghanistan soldaat. Deze soldaat was door alle ervaringen in Afghanistan getraumatiseerd. Hij kreeg later na thuiskomst de diagnose PTSS. De soldaat heeft meegewerkt met het onderzoek waarbij zijn DNA werd onderzocht. Wat blijkt, na zijn ervaringen in Afghanistan is zijn DNA veranderd. Niet radicaal wel zichtbaar. Boks gaf aan dat
het DNA een litteken heeft opgelopen.

Twee belangrijke vragen blijft wetenschappelijk gezien nog onbeantwoord.
1. Is dit litteken erfelijk? Hierop kon (nog) geen antwoord op gegeven.
2. Als dit litteken éénmaal is opgelopen, kan dit dan “genezen” worden?

Zelf ben ik van mening dat bipolairiteit wellicht ook epigentisch is. En dat dit ook opgekeerd geldt. Met andere woorden, er is goed mee te leven met dit “litteken” als een bipolairtalent.

DSM V Als Leidraad in plaats van Diagnose.

In 1952 kwam een groep mensen bij elkaar. Ze hadden een gemeenschappelijk doel: de mens standaardiseren.
Deze gedachte stamt al uit de tijd van Plato. Tot dusver niets nieuws. De vraag blijft echter; wat is standaard?
Daarvoor ontwierp de groep een uitgebreide lijst samengevat in het boek DSM I.diagnostic and statistical manual (of mental disorders)

Welke personen zaten in de groep die dit naslagwerk DSM I samenstelden? Wel de groep bestond uit “vooraanstaande” wetenschappers uit de farmaceutische industrie en artsen. De “mens” moest zich conformeren na hun DSM I lijst. Zo niet, dan kon de arts een middel voorschrijven van de farmaceutische industrie. Op deze manier ontstond er een miljarden business.

Anno 2016 is er de DSM V lijst. Hierin wordt ruim  90% van de gehele aardse bevolking gelabeld met een diagnose. Uiteraard kan elke diagnose behandeld worden met een pilletje. Heb je huwelijksproblemen? Diagnose: V61.10. Heb je stemmingswisselingen? Diagnose 296.x. Ben je werkeloos? Drink je regelmatig meer dan twee glazen alcohol op een dag? Heb je de ” ziekte” van Down? Dan heb je ook een DSM code.

Het is natuurlijk prachtig dat bijna de gehele bevolking gelabeld kan worden. Het gevaar is, dat bij farmaceutische behandelingen de authensiteit van de mens verloren gaat. Dit gebeurt nu al door de Down mensen te elimineren in de zwangerschapsperiode. Wanneer we niet uitkijken gaat onze maatschappij lijken op die in de film Equilibrium (2002). Hierin moet de gehele bevolking zich dagelijks injecteren met de medicatie Prozium die de gemeenschap rustig en volgzaam maakt. Alle emotie oproepende zaken worden vernietigd, zoals; schilderijen, muziek, poezie en overige kunst uitingen. Overtreders die geen medicatie nemen worden hard aangepakt.

Mijn mening is dat de DSM V gebruikt dient te worden als levensleidraad. In DSM II kwam bijvoorbeeld de “ziekte” van homofilie voor. Deze ” ziekte” is in onze maatschappij volledig geaccepteerd. Kan dit ook niet geschieden voor alle overige DSM diagnoses?  Is het niet zo dat vele DSM diagnoses een klein beetje gewenningstijd nodig hebben? Of met een beetje maatschappelijke aanpassingen goed zijn te accepteren, zoals homofilie? Moeten wij kinderen al volstouwen met medicatie om hun rustig en volgzaam te maken in de klas?

De laatste 10 jaar zijn er vele informatie stromen erbij gekomen. Denk aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en talloze apps om televisie programma’ s te volgen. Dit zorgt voor een 24 x 7 informatie golf. Zal hier in volgende DSM VI op ingespeeld worden met nieuwe diagnoses in de trant van ” informatie opname stoornis, diagnose …….?”

Klik hier voor het DSM V boek in NL

Bipolair volgens Boeddha.

Elk menselijk wezen is de auteur van zijn eigen gezondheid of ziekteBoeddha (563-483vc)

Een krachtige uitspraak van Boeddha. Deze uitspraak is te ontleden in drie gedeelten; lichamelijk, geestelijk en ziel. (mind, body & soul).

Lichamelijk gezien heb je wel een groot gedeelte zelf in hand. Al eet je nog zo gezond, beweeg je nog zo fanatiek toch kun je overvallen worden door lichamelijke ziekte. Daarentegen zijn er veel mensen die heel ongezond leven en toch oud worden. Hoe kan dat? Geluk? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is, dat als je gezond eet en beweegt je jezelf fitter voelt.

Geestelijk gezien heb je ook voor een groot deel zelf in hand. Wanneer je een optimistische kijk op het leven hebt, voel je je prettiger. Dit gevoel wordt veroorzaakt door diverse stofjes in je hersenen die (deels) zelf kunt beïnvloeden door activiteiten waar je je prettig bij voelt. Deze stofjes kunnen ook kunstmatig gereguleerd worden door medicatie.

Ziel niveau wordt bepaald door je (vorige) en huidige levenservaringen.

Dus de Boeddha uitspraak is voor een groot gedeelte op jezelf van toepassing.

 

Wat als Bipolair een Symptoom is?

De laatste tijd vraag ik mij steeds meer af: “Wat als bipolair een symptoom is?”

In plaatst van een oorzaak. Zou het niet zo kunnen zijn dat bipolair een gevolg is van een dieper liggende oorzaak. Vaak uit een bipolair gedrag zich na een “life-event” ; een heftig moment in je leven waaraan je geen uiting kunt geven in je emotie en/of je gedrag. Met andere woorden je draait door.

De gevolgen worden gecoupeerd met medicijnen. Dit is een perfect middel om je er snel weer bovenop te krijgen. Maar waarvan verwacht wordt dat je ze de rest van je leven moet innemen. Daarbij weinig rekening houdend met je (emotionele)groei in de komende jaren. In mijn optiek blijft er een onderliggend zaadje te wachten om te mogen ontkiemen maar steeds weer bedolven wordt onder beton. Dat zaadje wordt gezien als een monster die koste wat het kost in toom gehouden moet worden. Dat zaadje kan uit dit leven zijn maar in mijn ogen ook uit een vorig erfelijk leven zijn meegekomen. Ik vraag mij steeds meer af of het zaadje / bipolair niet anders behandeld kan worden. Bijvoorbeeld met een andere manier van bewegen en denken waardoor er andere stoffen in je hersenen vrij komen, zonder een chemische toevoeging. Tijd om daar eens over na te denken.

Bipolariteit een Gedachten Kwestie?

Bij mij komt telkens weer de vraag boven van: Is Bipolariteit niet slechts een gedachten kwestie? Deze vraag stel ik mijzelf omdat ik steeds meer bevestiging krijg via mensen, boeken en media dat mijn gedachten die ik heb tijdens een manie of depressie, zo gek nog niet zijn.

Tijdens één van mijn maniën had ik het gevoel niet mijzelf te zijn. Niet alleen qua gedachten, ook mijn lichaam was niet “ik”. Alsof ik uit mijn lichaam was. Jaren later lees ik dan boeken over meditatie, bijna-dood-ervaring (BDE) en buiten-lichaam-ervaring (BLE) van bijvoorbeeld Pim van Lommel. Daarin wordt dan verteld dat mensen al dan niet bewust kiezen om buiten hun lichaam te gaan. Met dit verschil, dat zij hiervoor bewust kiezen, door mediatie, en zo gecontroleerd het lichaam en hun gedrag beheersen.

Om je gedrag bewust te beheersen moet je controle houden over je eigen gedachten. Zelf noem ik dat Mind-Control. Ik heb dat proberen te visualiseren in een tekening:

Bipolariteit en GedachtenEen “normaal” persoon heeft maatschappelijk geaccepteerde gedachten onder controle in een (blauw) kader. Een bipolairtalent heeft door “elektrische” gevoeligheid in de hersenen een ander gedachten kader (rood) die niet altijd maatschappelijk geaccepteerd wordt. Denk aan zelfdoding bij depressies of religieuze gedachten en gedragingen bij maniën. De kunst van een bipolairtalent is om deze gedachten te kaderen. En wanneer de gedachten niet maatschappelijk geaccepteerd zijn, daar ook niet naar handelen. Wanneer je je gedachten niet kunt kaderen en onder controle houden, kun je je “elektrische” gevoeligheid van de hersenen dempen met medicatie.

 

Mijn Ervaringen met LexaPro (Escitalopram)

Eén oktober 2014 was mijn eerste dag na bijna anderhalf jaar LexaPro. Lexapro regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Serotonine speelt een rol bij emoties en stemmingen. Na mijn episode voorjaar 2013 werd mij LexaPro voorgeschreven. De dosis was 10 druppels per dag wat gelijk staat aan 10mg.

LexaPro, in België onder de naam Sipralexa, is een antidepressivium van de soort SSRI. Het is verkrijgbaar in tablet vorm of druppels. Zelf heb ik sinds april 2013 druppels. In het begin raakte ik erg vermoeid. Vooral mijn benen werden als stroop. LexaPro werkte goed bij mij. Mijn emoties werden nog verder beperkt. Vooral verdriet en droefenis kwamen niet meer boven. Dit werd mij pas duidelijk toen ik een begrafenis bijwoonde. Ik was zeer bedroefd maar het gevoel kon ik niet uiten in een huilbui.

Na die gebeurtenis besloot ik op eigen houtje per direct te stoppen met LexaPro. Niet wetende dat dit zeer schadelijk voor mij kon uitpakken. Het abrupt stoppen veroorzaakte een disbalans waardoor ik een week herstel nodig had.

In overleg met mijn arts hebben we een afbouwschema gemaakt. Zo werd het mogelijk dat ik in een half jaar de LexaPro kon afbouwen naar nul.

De laatste week ben ik een mooi boek aan het lezen: Siddhartha van Herman Hesse. Het gaat over een jongen die samen met zijn vriend de wereld in trek om de zin van het leven te zoeken. Zijn vriend besluit tijdens de reis bij de monniken te blijven en Siddhartha (boeddha) gaat alleen verder om uiteindelijk het geluk te vinden.

Tijdens het lezen van dit boek moest ik af-en-toe een traantje wegpinken.
Mijn emoties zijn verder uitgebreid. 🙂

Mijn Doel voor 2014

Het jaar is net begonnen. In de maand december vorig jaar heb ik voor de vijfde keer mijn Best Year Yet plan gemaakt. Hierbij kwam ook een terugblik van het afgelopen jaar 2013 aan de orde. Er zijn natuurlijk enkele zaken waar ik blij van ben geworden vorig jaar. Eén daarvan is de succesvolle Psychische Educatie Cursus waar ik als ervaringsdeskundige bij mocht zijn. 

In februari 2013 ben ik tijdens de wintersport flink op mijn rug gevallen. Hierdoor kon ik zes weken niet sporten. Ik raakte uit mijn ritme en zat niet meer lekker in mijn vel. In april 2013 ben ik voor twee dagen in de week naar de dagopvang geweest gedurende tien weken. Ik was supergevoelig en mijn emoties gierden door mijn lichaam. Ik kon het geen plekje geven. In die tijd heb ik aangepaste werk uren aangenomen. De tijd dat ik thuis was heb ik veel gerust en ben buiten geweest. Van mijn psychiater kreeg ik als aanvulling op Lithium, Risperdal en Depakine nog eens Lexapro (Escitalopram) in druppelvorm voorgeschreven. Lexapro regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Serotonine speelt een rol bij emoties en stemmingen.

In september 2013 heb ik mijn vaste aanstelling verdiend voor 20 uur in de week op de afdeling administratie. Hiervan werd (en nog) ik erg blij.

Verder heb ik samen met mijn vriendin nog het huis van binnen gesaust en geverfd. Zijn we nog op vakantie geweest. En ben ik gezonder gaan eten. Onder andere Quinoa, Berglinzen en Akidobonen. Dit is een fijne variatie op aardappelen en rijst.

Voor 2014 heb ik mij voor genomen om mij meer te verdiepen in Mind Control dit ter bevordering van mijn Emotionele Evenwicht.  Ik blijf van mening dat alle stoffen tekorten en overschotten van een Bipolair Talent te reguleren zijn met Mind Control, Voeding en Beweging. Dit is mijn belangrijkste doelstelling voor 2014.

Wat zijn jouw gedachten hierover?

Laat  je mening achter rechts boven dit artikel.

Werk en Vrijwilligerswerk

Na een kleine terugval in april en mei heb ik mijzelf weer kunnen hervatten. In die maanden heb ik mijn werk niet voor de volle 100% kunnen volbrengen. Ik heb twee maanden voor twee dagen per week in een dagopvang groep gezeten. Het was een depressieve periode met psychotische kenmerken. Zeer verwarrend mijn hele lichaam stond inwendig op z’n kop door tegenstrijdige gevoelens. Verhoging van Risperdal en een aanvulling van Lexapro in druppelvorm (anti depressivum) deed deze periode verlichten.

Op mijn werk kon ik het niet meer volhouden. Ik hoorde de radio “speciale” songs spelen voor mij. Mijn computer vertrouwde ik niet meer door de “speciale” (fout)meldingen. Ik ben met tranen in mijn ogen naar huis gegaan. Hoe kon dit nou toch weer gebeuren met mij. Thuis lag ik op bed naar zeegeluiden-CD te luisteren. Af en toe liep ik een klein rondje buiten. Computer en TV waren passee. In juni begon het bij mij weer op te klaren. De maanden daarna ging het weer als vanouds lekker.

In september werd het hoogtepunt van mijn werk beloond met een vast contract voor onbepaalde tijd. In de 3,5 (0,5 jaar stage en 3 x 1 jaarcontract) voorgaande jaren had ik mij toch bewezen als waardevolle werknemer. (Ondanks mijn twee terugvallen.) Een mooie reden om dit te vieren.

In de zomermaanden ben ik gestart met vrijwilligerswerk voor de SIRE campagne Samen Sterk Tegen Stigma. Bekend van de reclame slogen “De Hulplijn voor Mensen Zonder Psychische Ziekte”. Na 1 trainingsdag werden de 40 vrijwilligers in een weekrooster ingedeeld. Ik had de dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. De Campagne is van juni tot november 2013. Ik heb vele telefoontjes met plezier mogen beantwoorden. Varierend van trieste verhalen tot positieve complimenten voor de campagne.

Eind deze maand start voor de tweede keer dit jaar de psycho educatie cursus voor mensen die net tot de ontdekking zijn gekomen dat zij een bipolairtalent hebben.
Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten waarbij ik de “ervaringsdeskundige” ben. Heel leuk om te doen. Soms komen de cursisten verbouwereerd binnen ik heb manisch depressiviteit wat nu? En na 6 bijeenkomsten zien ze het een stuk zonniger in.